Op vrijdag 18 november 2022 zal de 18e Landelijke Ronde Tafel bijeenkomst van Vooropleidingen voor de
Kunsten plaats vinden bij Academie Minerva in Groningen.
Hoe gaan (voor)opleidingen om met internationale instroom? Wat vinden we van de balans internationalenationale
studenten? We voeren een gesprek aan de hand van enkele stellingen over internationalisering &
beroepsprofielen.


No 18
18/11/2022, Groningen