No 6
22/05/2015, Utrecht

Het Mandaat

Beste collega, de zesde editie van de RT vindt plaats op de HKU in het academiegebouw aan de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht. Ook deze RT is gewijd aan een hoofdthema. In de onderstaande tekst geeft Marinda, die de RT inhoudelijk heeft voorbereid, een toelichting.
De RT, ontstaan vanuit een collegiaal initiatief, heeft inmiddels een eigen geschiedenis die geleidelijk ontwikkelt op basis van de inspanningen van de gastacademies en de deelnemers aan de meetings. Het is interessant en boeiend te observeren hoe de voorbereidingen zich steeds weer opnieuw ontwikkelen en vernieuwen ; elke gerealiseerde meeting levert de basis voor de daaropvolgende. Dit groeiproces is ook een bewustwoordingsproces gevoed uit de praktijk van het kunstonderwijs.

De RT meetings bieden ons inzicht, dialoog en informele informatie uitwisseling met betrekking tot het onderwijsproces van de doorlopende leerlijn. Voor een goed functioneren van de RT is het van belang dat we expertise delen met andere partijen. Een voorbeeld daarvan is het OBK, het landelijk overleg van alle directeuren van instituten met opleidingen beelden kunst en vormgeving. Dit is een van de redenen dat sinds RT 4 in Breda Marinda Verhoeven namens het OBK is aangehaakt bij de RT. Het thema Het Mandaat, dat zij voor RT 6 heeft voorbereid, is niet alleen de volgende fase in het vormgeven van de RT maar ook van de verdere relatie met het OBK. Uiteraard met het doel de discussie te verdiepen en een duidelijke lijn te leggen naar de achterban ; het thema en de inhoud vraagt betrokkenheid van academiedirecties en hoofden van opleidingen. De praktijk van de vooropleidngen wordt steeds meer een intrinsiek onderdeel van de lange leerlijn en dus een logisch aspect van de profilering van het kunstonderwijs vanuit een nationaal en internationaal perspectief en de profilering van de individuele academies, het sectorplan, actueel op dit moment.
Tot slot, de HKU heeft gekozen voor een dagvoorzitter en een gastheer. Dit initiatief juig ik toe, daarmee neemt de HKU de verantwoording van het proces tijdens de RT in Utrecht en geeft daarmee ook richting aan de volgende meeting in Arnhem najaar 2015.

Wouter Hooijmans

 

Het Mandaat.

De vooropleidingen vormen een belangrijke schakel. Steeds meer aspirant-studenten nemen deel aan deze opleidingen om hun talenten verder te ontwikkelen en om te bepalen of de kunsten een goede plek voor hen zijn. Deze opleidingen zijn schakels tussen en vormen de verbinding met het voortgezet onderwijs dat ervoor zit en de academische bachelor opleidingen die erop volgen, en zelfs de werkvelden na afloop van de bachelors en masters. Want hoe kan iemand bepalen of de kunsten voor hem of haar een plek bieden als dat toekomstperspectief ontbreekt ? Zeker nu studietijden meer onder druk staan en werkvelden zo in beweging, is het noodzakelijk jonge mensen goed te begeleiden naar de plek waar ze het beste tot hun recht komen.

De vraag is in hoeverre de huidige vooropleidingen hierop ingericht zijn. Is er vanuit deze opleidingen voldoende zicht op wat er voor zit en wat er na komt ? Komt dit adequaat aan bod in de programma’s ?

Met de vooropleiding als schakel tussen voor en na, is het van belang dat de mensen die betrokken zijn bij de vooropleidingen deze lange leerlijn kennen en er visie op hebben. En natuurlijk de vraag die er onder zit : in hoeverre zijn coördinatoren en docenten van deze opleidingen toegerust om dit te kunnen doen, niet alleen qua kennis en kunde, maar ook qua organisatorische verhoudingen? Kunnen de coördinatoren en docenten hun kennis en visie over deze lange leerlijn voldoende ontwikkelen en vervolgens op gelijkwaardig niveau binnen de organisatie delen?

Over deze vragen willen we het tijdens Ronde Tafel bijeenkomst van 22 mei hebben. Tijdens deze dag willen we de huidige stand van zaken hierover uitwisselen en suggesties bedenken over hoe we voor onze eigen vooropleiding of vooropleidingen in het algemeen dingen kunnen verbeteren binnen de reikwijdte die de vooropleiding en het bijbehorende coördinatorschap met zich mee brengt.

Marinda Verhoeven

 

– Programma –

Dagvoorzitter : Corrie Nachtegaal
Gastheer : Andrew March

10.30 – ontvangst door Marinda Verhoeven –
11.00 – opening van de bijeenkomst door Wouter –
– inleiding : ‘Het Mandaat’ door Marinda –
12.00 – lunch –
12:45 – voorwoord met presentatie door Gerard van Wolveren ;
een van de oprichters van de vooropleiding HKU Muziektechnologie
13.30 – gespreksronde 1 –
14.15 – terugkoppeling –
14.45 – pauze –
15.00 – gespreksronde 2 –
15.45 – terugkoppeling –
16.15 – afspraken over de volgende lokaties en data van de RT – 16.30 – afsluiting –

voorbereiding :
Marinda Verhoeven
coördinatie :
Wouter Hooijmans

Graag vernemen we van tevoren wanneer je onverhoopt verhinderd bent ! stuur dan een bericht aan :  wouter@hooijmans.org


Info Ronde Tafel in Utrecht.

datum :
vrijdag 22 mei 2015
tijd :
vanaf 10.00 uur welkom op de academie,
aanvang bijeenkomst 10.30 uur, napraten vanaf 16.15 uur
locatie :
HKU | Utrecht
adres :
HKU IBB-Laan
Lokaal 219
Ina Boudier Bakkerlaan 50
Utrecht
www.hku.nl
telefoon 0302520334
route–[OV |auto]:
zie hku.nl / contact, kies adres HKU IBB-Laan